03
مه

پلكان امكان حركت عمودی ميان طبقات مختلف

پلكان
پلكان امكان حركت عمودي ميان طبقات مختلف يك ساختمان را فراهم مي كند. ايمني و سهولت در بالا و پائين رفتن از پلكان، دو معيار عملكردي بسيار مهم در طراحي پلكان محسوب مي شود. ابعاد پيشاني و كف پله متناسب با حركت بدن ما باشد. شيب آنها در صورت تند بودن به لحاظ فيزيكي بالا رفتن را دشوار كرده، از نظر روان شناختي نفرت انگيز بوده و براي پائين آمدن نيازمند احتياط بسياري است. همچنين پله ها در صورت شيب كم بايد داراي كفي با عمق مناسب و متناسب با گام هاي ما باشند.
آئين نامه هاي ساختماني، ابعاد حداكثر و حداقل پيشاني و كف پله را تعيين كرده اند. پيشاني ها و كف ها به لحاظ ابعادي بايد كمينه و بيشينه تلرانسي برابر با 5/9 ميليمتر (3/8 اينچ) در هر واحد داشته باشند.

280 (” 11) حداقل عمق كف پله
102 (” 4) حداقل ارتفاع پيشاني پله حداكثر 179 (” 7)
ساختمان هاي مسكوني ممكن است داراي پله هايي با حداقل كفي به عمق 254 (” 10) و حداكثر ارتفاع پيشاني به اندازه 97 (3″/47) باشند.
در صورت باز بودن پيشاني هاي پله ها، دهانه آن نبايد بيش از 102 (” 4) در نظر گرفته شود.
پيشاني و كف پله

ابعاد پلكان
پلكان بايد براي انطباقي مناسب با مسير عبوري ما، مبلمان و تجهيزاتي كه بايد از پله ها بالا يا پائين برده شوند، به اندازه كافي عريض باشد. آئين نامه هاي ساختماني حداقل عرض هاي پله را بر اساس نوع كاربرد و بارهاي ساكنان تعيين كرده اند. علاوه بر اين حداقل ها، عرض پلكان اهميتي بصري به كيفيت خصوصي و عمومي پلكان مي بخشد.

عرض و زاويه فراز متغيرهايي هستند كه كاربرد آسان پلكان را تعيين مي كنند.

حداقل عرض 118 (” 44)
براي استفاده خصوصي 914 (” 36)

به طور كلي، نرده ها ممكن است حداكثر به اندازه 114 (” 1/24) پيش آمده باشند.

نردبان كشتي نردبان

دکوراسیون داخلی    دکوراسیون داخلی مغازه   دکوراسیون داخلی منزل   دکوراسیون داخلی هتل   مبلمان اداری   دکوراسیون اداری