25
ژوئن

طراحی داخلی- روكش دكمه دار مُبل

روكش دكمه دار مُبل
معمولاً با يك روكش زيبا مي توانيد عيب ها و لكه هاي مبل خود را پنهان كنيد و يا اينكه از لك شدن آنها جلوگيري نمائيد و همان طور كه در تصوير نشان داده شده به اتاق خود زيبايي بيشتري بيفزاييد. از يك پارچه مستطيلي ساده استفاده كنيد. اين مدل روكش را مي توانيد براي هر نوع مُبل و صندلي كه داريد بزنيد و بُرش دهيد. زيرا دوخت آن بسيار ساده مي باشد. اتصال دكمه ها در پشت زيبايي و جذابيت بيشتري به آن افزوده است.

روش اندازه گرفتن مبل يا صندلي براي يك روكش
هر اندازه را از پهن ترين نقطه صندلي يا مبل بگيريد و ابعاد را طبق توضيحات زير يادداشت كنيد.
داخل پُشت عرض بالا = لبه بالا از پشت بَست هاي پهلو(A). عرض پايين = لبه پايين از محل نشستن از پشت بَست هاي پهلو(D). ارتفاع = از بالاي محل نشستن تا پشت بَست بالا(B)
سطح نشستن عرض پشت = از يك لبه تا لبه ديگر قسمت بالاي سطح نشستن(E). عرض جلو = از يك لبه تا لبه دير قسمت بالاي جلو سطح نشستن(F). عمق = لبه پهلو از قسمت جلو سطح نشستن تا قسمت پشت(G).
قسمت بيروني پُشت سمت راست پشت = عرض بالا از مركز پشت تا گوشه(H)+ 8سانتي متر سمت چپ پشت = عرض بالا از مركز پشت تا گوشه(H)+ 8سانتي متر عرض مركزي = لبه پشت از محل نشستن(I). عرض پايين = لبه پشت از محل نشستن(I)+ 2عدد پيله، هر يك به اندازه (8سانتي متر). ارتفاع = از بالاي پشت تاپايين روكش(انتهاهاي روكش تقريباً تا نيمه پايين پايه مي باشد)(B+C). كل اندازه بيروني پشت=
قسمت جلو روكش عرض= از لبه جلو سطح نشستن از يك گوشه تا گوشه ديگر(F)+ 2عدد پيله هر يك به اندازه 8سانتيمتر. ارتفاع= از لبه بالاي سطح نشستن تا پايين روكش(C).
قسمت پهلوي روكش عرض= از لبه پهلوي سطح نشستن از گوشه تا پشت مُبل يا صندلي(G)+ 6عدد پيله هر يك به اندازه 8سانتي متر. ارتفاع= از لبه بالاي سطح نشستن تا پايين روكش(C).
تكه هاي الگو الگوي تكه ها را روي كاغذ الگو براي قسمت داخلي پشت، سطح نشستن قسمت بيروني پشت، جلو و پهلوي روكش بكشيد. به تمام لبه ها حدود 2/1سانتي متر براي درز اضافه قرار دهيد. حدود 8/3 براي حاشيه جلو هر دو پهلو و پشت روكش اضافه كنيد. تمام تكه ها را از پارچه طبق الگوهاي كشيده شده بُرش دهيد. روي درز اضافه از بالاي هر پيله ها را قيچي (چِرت) بزنيد. به اندازه كافي مغزي درست كنيد و به قسمت بالا و هر دو پهلوي داخل پشت بدوزيد. مقدار مورد نياز مغزي را با اضافه كردن عرض پشت(H) تا ارتفاع پشت(B) را برآورد كرده و ضربدر2 كنيد، اغلب حدود 5/2سانتي متر براي اضافه درز قرار دهيد. به اندازه كافي نوار مغزي درست كنيد و لبه هاي بالا و دو طرف داخلي پشت را مغزي بدوزيد.

 

دکوراسیون داخلی    دکوراسیون داخلی مغازه   دکوراسیون داخلی منزل   دکوراسیون داخلی هتل   مبلمان اداری   دکوراسیون اداری