12
ژوئن

دکوراسیون داخلی و نور پردازی در اطراف تخت

نور اطراف تخت
در تخت خواب بايد بتوان لامپ ها را روشن و خاموش كرد، بنابراين كليدها بايد در دسترس باشند. توصيه مي شود كه نور تخت با نورپردازي عمومي يا با لامپ هايي در سقف تقويت شود. نور مطالعه بايد كاملاً متمركز و مجهز به بازوي تاشو باشد.

دكوراسيون در اين اتاق با الهام كلاسيك با رنگ هاي هماهنگ انجام شده است. نورپردازي آرامش بخش باعث نمايان شدن سفيد تخت و سايبان مي شود.

دو لامپ ديواري با بازوهاي قابل افزايش، بالاي تخت را روشن مي كنند. كنتراست بين دكوراسيون و لوازم تخت، نماي متعادل بسيار خوبي را فراهم مي كند.

استفاده خلاق از فضا، اتاقي داراي كاربرد دوگانه تخت و نشيمن، سمت مقابل تخت همچون قفسه ظروف عمل مي كند، در حالي كه لامپ جلوه كلي را تكميل مي كند.

ديوار آبي از كنتراست ها براي ايجاد توهم عمق استفاده مي كند. شكل متمايز وسايل در ابتداي تخت، اساس راه حل تزئيني نورپردازي نامتقارن را فراهم مي كند.

تخت خواب بزرگ در جايي كه نور بر اساس نواحي توزيع مي-شود، يك لامپ براي ابتداي تخت و دو لامپ معلق با حباب هاي كاغذي تركيب مي شوند تا نورپردازي نرمي را ايجاد كنند.

خلوص فرم مربوط به تخت خوابي با ظاهر مدرن. نورپردازي عمومي با يك لامپ استاندارد و دو لامپ هالوين در سقف تكميل مي شود كه نور را بر ابتداي تخت مي تابانند.

دکوراسیون داخلی    دکوراسیون داخلی مغازه   دکوراسیون داخلی منزل   دکوراسیون داخلی هتل   مبلمان اداری   دکوراسیون اداری